Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza imienia dr. Henryka Hanasiewicza

35-016 Rzeszów, ul.Unii Lubelskiej 4

Sekretariat                                          (7.30-15.30)     tel.17 748-26-20, e-mail: pow-rzeszow@wp.pl
Dyrektor  Jolanta Milewska              (7.30-15.30)     tel.17 748-26-25, e-mail: pow-rzeszow@wp.pl
Pedagog, Psycholog, Terapeuta    (8.00-18.00)     tel.17 748-26-15, e-mail: pow-rzeszow@wp.pl
Wychowawcy                                    (24h)               tel.17 748-26-17, e-mail: pow-rzeszow@wp.pl
Księgowość                                        (7.30-15.30)     tel.17 748-26-18, e-mail: pow-rzeszow@wp.pl
Intendent                                            (7.30-15.30)     tel.17 748-26-16, e-mail: pow-rzeszow@wp.pl

Mapa z położeniem placówki i instrukcjami dojazdu