Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza imienia dr. Henryka Hanasiewicza

35-016 Rzeszów, ul.Unii Lubelskiej 4

Sekretariat                                          (7.30-15.30)     tel.17 748-26-20, e-mail: sekretariat@pow.resman.pl
Dyrektor  Jolanta Milewska              (7.30-15.30)     tel.17 748-26-25,
Pedagog, Psycholog, Terapeuta    (8.00-18.00)     tel.17 748-26-15,
Wychowawcy                                    (24h)               tel.17 748-26-17,
Księgowość                                        (7.30-15.30)     tel.17 748-26-18,
Intendent                                            (7.30-15.30)    tel.17 748-26-16,

Mapa z położeniem placówki i instrukcjami dojazdu