Nadanie imienia dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr III/49/2014  z dnia 30.12.2014 roku nadano Pogotowiu Opiekuńczemu w Rzeszowie nazwę  PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA im.dr. Henryka Hanasiewicza.